KLUB SPORTOWY „ROSA-SPORT”
ul. Ptasia 14, 26-600 Radom
REGON: 140646469
tel./fax 048-384-63-00

Prezes Zarządu
Robert Bartkiewicz
mobile: 0048 507 114 090
e-mail: r.bartkiewicz@rosasport.pl